Waarom Rondom Leven & Dood

Leven en dood horen bij elkaar, alles rondom leven en dood is belangrijk.

Verwacht of onverwacht, als een dierbare overlijdt blijven we achter. Soms met al onze zintuigen volledig ontvankelijk voor alle indrukken, soms verlamd of verdoofd. Er moet van alles geregeld worden. Het is dan fijn om een beroep te kunnen doen op iemand die de situatie aanvoelt, vertrouwen wekt en structuur aanbrengt.

Een ervaren uitvaartbegeleider die:

  • Alle mogelijkheden onderzoekt en oplossingen aandraagt. Ook daar waar wensen onmogelijk lijken te zijn.
  • U in staat stelt om op doordachte wijze keuzes te maken.
  • In deze hectische periode rust brengt.
  • Samen met u de uitvaart vormgeeft.
  • De afspraken ook zo uitvoert.

Bewust en liefdevol afscheid nemen

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en de overgang van het leven naar de dood maakt veel emoties los. Emoties die er mogen zijn, emoties die gekoesterd worden. Liefde verbindt mensen en blijft ook na de dood bestaan.

Liefde en herinneringen gebruiken we om het afscheid vorm te geven en stil te staan bij het leven. Want bewust en liefdevol afscheid nemen kan maar één keer.

We houden dagelijks contact

Als uitvaarbegeleider heb ik alle tijd en aandacht voor u. We houden dagelijks contact. Alles wat niet meteen geregeld hoeft te worden, kan wachten tot de volgende dag. Zo ontstaat er rust en ruimte om afscheid te nemen van uw dierbare.