Wat te doen bij overlijden

Na het overlijden van een dierbare zal een (huis)arts de dood constateren en de benodigde wettelijke formulieren invullen en tekenen. De zogenaamde A-verklaring waarin verklaard wordt dat het een natuurlijke dood betreft. De B-verklaring waarin de oorzaak van overlijden wordt genoteerd.

Daarna kunt u mij bellen, ik ben dag en nacht bereikbaar.
Samen bespreken we wat er op dat moment nodig is. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste overleg. Daarin bespreken we in een informele sfeer de uitvaart en de persoonlijke wensen van de overledene en u als nabestaande(n).

Wat is de situatie?

Wanneer een dierbare in een ziekenhuis, hospice of verzorgingsinstelling overlijdt, roept de verzorging een arts op. Deze ‘schouwarts’ schouwt het lichaam van de overledene, stelt zo de doodsoorzaak vast en vult de benodigde wettelijke formulieren in. Bijzonderheden worden doorgegeven aan de huisarts.

Indien een dierbare thuis overlijdt, belt u zelf de huisarts of de huisartsenpost. Afhankelijk van de drukte op dat moment zal de dienstdoende arts zo spoedig mogelijk komen. De arts zal het lichaam schouwen en de benodigde wettelijke formulieren invullen.

In geval van euthanasie is de huisarts aanwezig en laat de scan-arts komen. Deze arts beoordeelt de handelwijze van de huisarts en vult de benodigde wettelijke formulieren in voor de officier van Justitie. De officier van Justitie maakt daarna de zaken in orde en geeft een verlof tot begraven of cremeren af.

Is het overlijden een gevolg van een ongeval of acute medische situatie? Dan zal de te hulp gesnelde arts de benodigde wettelijke formulieren invullen en de noodzakelijke handelingen overleggen met de andere hulpverleners.

Hier leest u wat mogelijk is rondom de verzorging en opbaring van de overledene.