Disclaimer & Privacy

Deze website is met zorg samengesteld en Rondom Leven & Dood doet zijn best om deze zo goed mogelijk te onderhouden. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de teksten op deze website kunnen dan ook geen rechten en plichten worden ontleend, noch kan Rondom Leven & Dood aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden in de weergegeven informatie. Rondom Leven & Dood behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, ondervonden door de gebruiker als gevolg van het raadplegen van deze site.

De door u verstrekte persoonsgegevens op de website worden door Rondom Leven & Dood gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. De gegevens worden nooit verstrekt aan derden.